Meldpunt voor 'wodkaboys' | NaarderNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227083&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Meldpunt voor 'wodkaboys'

  Zorg

GOOISE MEREN - Diverse drankkoeriers zijn in de regio actief. Zij leveren aan jonge mensen illegaal drank. Om hier vat op te krijgen en beter te kunnen handhaven is er een regionaal meldpunt geopend.

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen bij deze drankkoeriers, die ook wel 'wodka boys' worden genoemd. Via social media als Whatsapp en Instagram bestellen jongeren drank, die de drankkoeriers illegaal aan hen verkopen. 

Online meldpunt
Het online meldpunt is gevestigd bij de gemeente Hilversum, die voor de regio toezicht houdt op de Drank- en horecawet. Het is ook bereikbaar via www.gooisemeren.nl.

Hier kunnen mensen, eventueel anoniem, informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, die jongeren gebruiken om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren.

Drankgebruik hoog
"Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog", laat Regio Gooi- en Vechtstreek weten. "Het regionale meldpunt drankkoerier is één van de acties die de regiogemeenten nemen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen."

Naast dit meldpunt wordt ingezet op het voorlichten van ouders over NIX18, is er samenwerking met het onderwijs en worden professionals getraind om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleringen.

Naleving regels
Ook wordt de weerbaarheid van jongeren versterkt en wordt gewerkt aan een betere naleving van de regels van NIX18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227083&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227085&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>