[Stelling] Betalen voor schoolzwemmen? | NaarderNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227083&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Stelling Dossier: Gooise Meren kiest

Betalen voor schoolzwemmen?

  Politiek

NAARDEN - Komende november mag u stemmen voor de eerste gemeenteraad van Gooise Meren. Maar waarop stemt u? En vooral: waarom? Hoe denken de politieke partijen over bepaalde onderwerpen? Tot en met de verkiezingen op woensdag 18 november presenteren we u elk weekend standpunten over bepaalde onderwerpen. Vandaag: schoolzwemmen.

Zelf uw politieke voorkeur testen? Ga naar GooiseMeren.StemWijzer.nl

Schoolzwemmen

Stelling: Op alle basisscholen moet schoolzwemmen verplicht worden, ook al kost de gemeente dat extra geld.

CDA - Oneens
Scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe zij hun bewegingsonderwijs invullen.

GroenLinks - Oneens
Op veel scholen wordt schoolzwemmen al aangeboden, zonder dat dit verplicht is door de gemeente. Omdat alle scholen gelijk behandeld moeten worden (dat staat in de wet), moet de gemeente als ze één school geld geeft, alle scholen hetzelfde geven. De gemeente kan dus niet alleen bij een paar scholen schoolzwemmen gaan betalen, dan moet dat voor alle scholen. Omdat dat veel geld kost en er nu eigenlijk een prima aanbod van schoolzwemmen is, vindt GroenLinks een verplichting niet nodig.

VVD - Oneens
Scholen en ouders hebben hierin een eigen keuzevrijheid, de gemeente moet niet onnodig zaken voorschrijven.

D66 - Oneens
Landelijk neemt het aantal ongevallen op het water toe, vooral onder de jeugd. Om de veiligheid in het waterrijke Gooise Meren te waarborgen, wil D66 schoolzwemmen faciliteren bij lagere scholen die dat hun leerlingen willen bieden. Dit zorgt daarnaast voor een intensiever gebruik van de twee zwembaden in Gooise Meren.

ChristenUnie - Eens
Op veel scholen in de gemeente Gooise Meren vindt nog steeds schoolzwemmen plaats. Het is nu nog de keuze van de basisschool om wel of niet schoolzwemmen op te nemen in het lesprogramma van groep 4 of 5. Dat kinderen kunnen zwemmen vinden we in Nederland een basisvaardigheid. De meest eenvoudige manier om dat aan alle kinderen in de gemeente Gooise Meren aan te bieden is via het schoolzwemmen. Dat geldt zeker voor jonge kinderen van vluchtelingen. Verplichten is daarvoor noodzakelijk.

50PLUS - Eens
50PLUS wil dat in het waterrijke gebied Gooise Meren kinderen op zo jong mogelijke leeftijd leren zwemmen.

Gooise Ouderen Partij - Eens
Op de basisschool moet schoolzwemmen zo snel mogelijk terugkomen om te voorkomen dat er nog meer kinderen verdrinken. Als we de zwemcultuur in Nederland blijven afbreken, zullen strikt onnodig kinderen blijven verdrinken. Een (klein) kind dat verdrinkt is een van de ernstigste ongelukken die (groot)ouders en andere familieleden kunnen overkomen. Schoolzwemmen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

TROTS - Eens
In ons waterrijke land is een zwemdiploma van groot belang. Het behalen van een zwemdiploma moet ook voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk zijn.

PvdA - Eens
Leren zwemmen hoort bij de basisvaardigheden die leerlingen op de basisschool mee moeten krijgen. Door verantwoorde keuzes in de begroting willen we dit weer mogelijk maken.

Hart voor Bussum - Geen van beide
Hoewel Hart voor Bussum deze visie ondersteunt, lijkt het praktisch onhaalbaar voor kernen die ver van een zwembad afliggen. Dit kost de kinderen te veel reistijd die van hun kostbare lestijd afgaat.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227083&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227085&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=naardernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=141" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>