Foto: G.J. Schultz

Ruim ton subsidie Gooise Meren voor nieuw entreegebouw Pampus

  Politiek

MUIDEN - Stichting Forteiland Pampus krijgt van de gemeente Gooise Meren een incidentele subsidie van 120.000 euro over de drie opeenvolgende jaren 2020, 2021 en 2022. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van een nieuw entreegebouw en energiesysteem en draagt bij aan de versterking van de toeristische functie van het Forteiland. 

Pampus is beschermd als rijksmonument en maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Om het Forteiland voor het publiek toegankelijk te houden en aantrekkelijker te maken, is op korte termijn een nieuw entreegebouw nodig dat niet alleen in de elementaire functionele behoeften zal voorzien. Maar vooral ook de cultuurhistorische waarde van het eiland moet versterken. Daarnaast worden maatregelen getroffen om te komen tot een volledig duurzaam en zelfvoorzienend eiland. De planning is dat het nieuwe entreegebouw en energiesysteem begin 2022 worden opgeleverd. 

Substantieel verbeterd
Met het plan wordt de ruimtelijke kwaliteit van het erfgoed op het eiland als geheel substantieel verbeterd, aldus het college van burgemeester en wethouders (B&W) in een persbericht. De vernieuwingen worden ontworpen met respect voor en waar mogelijk ter versterking van de cultuurhistorische waarden. Met de op handen zijnde uitbreiding van deze UNESCO-status met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, verwachten B&W dat het aantal bezoekers aan Forteiland Pampus toeneemt.

Het nieuwe entreegebouw voorziet in het accommoderen van grotere aantallen bezoekers. Omdat het nieuwe entreegebouw zal worden ontworpen en gebouwd op basis van circulaire principes kijkend naar optimaal (her)gebruik van duurzame energie, water en (rest)materiaal, moet Pampus een (inter)nationaal voorbeeld kunnen vormen van hoe verduurzaming en cultureel (wereld)erfgoed hand in hand kunnen gaan. Dit maakt Pampus tot een podium voor educatie op het gebied van erfgoed en duurzaamheid.

De Stichting beoogt het project te realiseren met behulp van fondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs. De projectbegroting bedraagt in totaal 3,8 miljoen euro. Aan de gemeente is om een eenmalige subsidie à 120.000 euro verzocht. Hieraan kan tegemoet worden gekomen op grond van de Algemene Subsidieverordening Gooise Meren. De subsidie wordt uitbetaald over drie opvolgende jaren.

Structurele subsidie
Daarnaast ontvangt Stichting Forteiland Pampus eveneens structurele subsidie à 30.000 euro per jaar, bedoeld voor activiteiten als het promoten van de Stelling van Amsterdam, instandhouding van het rijksmonument en educatie. Ook voorziet de structurele subsidie in de uitgave van de Muiderpas, die gratis toegang geeft aan inwoners van Muiden tot het veer, om het erfgoed dichtbij de inwoners te brengen. De groei op de lange termijn moet, naast een marketingwaarde van de omgeving, voor extra werkgelegenheid zorgen in en rondom de gemeente Gooise Meren.

Meer berichten