Wethouder Geert-Jan Hendriks, Floor Elderman en Jelmer Kruyt bespreken het rapport.
Wethouder Geert-Jan Hendriks, Floor Elderman en Jelmer Kruyt bespreken het rapport. (Foto: Bob Awick)

Studentenonderzoek naar burgerparticipatie 'verfrissend'

  Politiek

GOOISE MEREN - Wat is de rol van bewonersplatforms binnen de gemeente? Wethouder Geert-Jan Hendriks is bezig kaders op te stellen en kreeg hierbij afgelopen maandag een onderzoeksrapport over de bewonersplatforms overhandigd door raadsleden Floor Elderman en Jelmer Kruyt van het GDP. "Een mooie bouwsteen voor de vorming van het beleidskader", reageerde Hendriks.

De gemeente moet zich bezighouden met de vraag wat de rol van bewonersplatforms kan zijn. In Naarden hebben 5 wijken een buurplatforms, er doet 1 wijk uit Bussum mee, Muiden heeft de Stadsraad en Muiderberg de Dorpsraad. 

Rol bewonersplatforms
Ze werken allemaal op hun eigen manier. En juist daar zit de crux, want hoe zien zij hun rol? Adviserend, informerend of mede beslissend? En als er niets met de input wordt gedaan, hoe voorkom je dan frustratie?

Verwachtingsmanagement
Werken aan verwachtingsmanagement en communicatie lijken de twee grootste aandachtspunten te zijn. Raadslid Elderman nam het initiatief op zich om een groep gretige studenten gesprekken af te laten nemen met de leden van de platforms. Als onafhankelijke onderzoekers gingen ze aan de slag.

Verwachtingen lopen uiteen
De onderzoeksvraag luidde: Wat zijn de gevoelens en behoeftes omtrent burgerparticipatie binnen de bewonersplatforms en wat voor rol heeft de fusie hierin gespeeld. Elderman: "Een mooi, actueel onderwerp waarbij wij erg benieuwd waren naar de uitkomsten. Het blijkt dat er heel veel variatie is in hun mening over hoe ze hun rol en invloed zien. De verwachtingen lopen erg uiteen."

Jonge mensen ondervertegenwoordigd 
Zo wordt onder andere geconcludeerd dat sinds de fusie de afstand tot de gemeente groter is geworden. Ook zien de bewonersplatforms dat de representativiteit een punt van aandacht is; zo doen er maar weinig jonge mensen mee. Men is enthousiast over de wijkschouw, de wijkadviseurs en wijkwethouders, maar minder blij met de lange doorlooptijd bij terugkoppelingen vanuit de gemeente.

Laagdrempelig
De resultaten noemt Kruyt 'verfrissend'. Hij hamert sinds de oprichting van zijn partij Goois Democratisch Platform op het breder onderzoeken van de meningen van de inwoners. "Wij doen dat zelf vaak via onlinepolls en zien gewoon dat laagdrempelig meepraten heel belangrijk is."

Dat beaamt ook de 29-jarige Elderman die sinds deze periode in de raad zit en daarbij ervaren heeft dat inspreken en het indienen van zienswijzen niet voor iedereen even gemakkelijk is. "Ook de ambtelijke taal kan een drempel zijn. Wij zien als partij nog heel wat punten voor verbetering."

Wethouder gaat zich beraden
De wethouder geeft aan zich te willen beraden op verwachtingsmanagement. Daarbij neemt hij ook mee hoe de minderheid gehoord kan worden en hoe de gemeente zelf een betere terugkoppeling kan geven. "Voor het eind van het jaar kom ik hier op terug", besluit hij.

Meer berichten