Foto: Trudy Kroese

Strengere afspraken over biomassacentrale

  Politiek

DIEMEN - Hoewel de komst van een biomassacentrale bij Vattenfall/Nuon in Diemen op veel weerstand stuit, adviseert het Diemense college van burgemeester en wethouders de lokale gemeenteraad toch om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de plannen. Maar dan wel met strengere afspraken met het energiebedrijf.

Het liefst geeft de gemeenteraad die verklaring van geen bedenkingen niet, maar dat blijkt juridisch een erg onverstandige zet, zo wordt duidelijk in het meest recente advies aan de raad.  

Luchtkwaliteit
Maar er zijn nog andere ijzers in het vuur. Zoals aandringen op strenge afspraken. De gemeenten Diemen, Almere, Amsterdam, Weesp en Gooise Meren en de provincie Noord-Holland hebben strengere afspraken gemaakt met Vattenfall/Nuon als er een biomassacentrale in Diemen komt. De inwoners van deze gemeenten maken zich zorgen over de luchtkwaliteit en de duurzaamheid van biomassa als warmtebron. Het convenant bevat bindende afspraken over het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Het energiebedrijf verplicht zich tot aanvullende eisen op het gebied van luchtkwaliteit en de herkomst van de houtpellets die worden verstookt. Ook schakelt het energiebedrijf op termijn over op alternatieve energiebronnen zoals geothermie, aquathermie of restwarmte uit datacenters.

De afspraken in het convenant Verduurzaming stadsverwarmingscentrale Diemen treden pas in werking als de centrale er daadwerkelijk komt. Daarvoor is onder meer een positief investeringsbesluit van Vattenfall/Nuon nodig. Ook moet de provincie Noord-Holland nog een omgevingsvergunning afgeven.

Meer berichten