Foto: Albert van der Linden

Rem op bouwhoogtes Oud Valkeveen, wel meer parkeerplek

  Politiek

GOOISE MEREN - Er komt een rem op bouwhoogtes voor nieuwe attracties van Speelpark Oud Valkeveen en er komt een groter parkeerterrein. Zo valt het nieuwe bestemmingsplan voor het speelpark het best samen te vatten. De gemeente heeft een eerste concept voor dat bestemmingsplan af.

Het nieuwe bestemmingsplan moet het speelpark straks meer aan banden gaan leggen. Het nu nog geldende bestemmingsplan geeft het park veel te veel vrijheden, zo meent de gemeente: er kan nu simpelweg te veel. Gooise Meren wil het speelpark juist behouden als speelpark zonder dat het teveel een attractiepark wordt. 

Beperkte bouwhoogtes
Speelpark Oud Valkeveen mag straks als het bestemmingsplan gaat gelden nog maar attracties bouwen tot vijftien meter hoog. Aan de rand van het speelpark mogen de attracties straks nog maar maximaal tien meter hoog worden. Bestaande attracties die hoger zijn mogen wel gewoon blijven. De regels met bouwhoogtes worden genomen om het speelpark beperkt te houden en vooral de overlast voor omwonenden weg te nemen. 

Grotere parkeerplaats
Ook het al vele jaren spelende parkeerprobleem rond het speelpark moet worden opgelost. Daarvoor gunt de gemeente straks een groter stuk grond van zo'n anderhalve hectare naast het bestaande parkeerterrein aan Speelpark Oud Valkeveen. Het 'overloopparkeerterrein' dat op drukke dagen de angel uit de parkeerdrukte haalt, verdwijnt dan.

Bezwaren
Voordat het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden moet er nog wel het een en ander gebeuren. Voordat het plan naar de gemeenteraad gaat kunnen alle betrokkenen nog bezwaar maken tegen het plan. Verantwoordelijk wethouder Geert-Jan Hendriks weet nagenoeg zeker dat er meerdere bezwaren komen. Deze bezwaren zullen zonder twijfel komen van het speelpark zelf, maar ook van meerdere omwonenden. Omwonenden hebben onder meer bezwaar tegen de oplossing voor het parkeerprobleem. 

Meer berichten