'Meer discriminatie in 't Gooi: vooral op ras'

  Politie

NAARDEN - Het aantal discriminatiemeldingen op basis van ras - dus herkomst, huidskleur of etniciteit - is in 2019 ten opzichte van een jaar eerder fors toegenomen van 34 naar 50. Dat meldt het ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek. 

Melders zouden bijvoorbeeld te maken krijgen met discriminatie op het werk of met discriminatoire bejegening in buurt. In 2019 zijn er 83 (2018: 82) discriminatiemeldingen geregistreerd. Een minimale stijging dus. 

Opvallend is de toename van het aantal meldingen over ervaren discriminatie in buurt of wijk (2019 18 tegenover 2018: 12). Het gaat hierbij veelal om ervaren discriminatie en/of uitsluiting door directe buren of buurtgenoten (bijvoorbeeld uitschelden of juist negeren). Net als in voorgaande jaren komen, naast buurt/wijk, de meeste meldingen over ervaringen op de arbeidsmarkt. Met name mensen die zich op hun werk oneerlijk behandeld voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie vermoeden bij een afwijzing op een sollicitatie, laten zich horen.

De meldingen van mensen met een handicap chronische ziekte namen eveneens toe ten opzichte van 2018. In 2018 was er op dit gebied al een stijging. Dit zou te maken kunnen hebben met de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VN-verdrag handicap, meent het ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek. "Het gaat hier onder meer om meldingen over de weigering van een woningbouwvereniging om een woning aan te passen of meldingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers die geen aanpassing willen realiseren om het werk voor personen met een beperking mogelijk te maken."

In de rapportage van Adv Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek zijn de meldingen op het gebied van discriminatie voor de zeven gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek in 2019 verwerkt. De landelijke rapportage presenteert meldingen en bij Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en registraties bij politie, naast elkaar, aangevuld met gegevens van het Meldpunt internet discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens. 

Meer berichten