Meedenken over toekomst Diemerscheg

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN Inwoners van Gooise Meren kunnen meedenken over de toekomst van de Diemerscheg.

De Diemerscheg loopt van het Flevopark in Amsterdam tot aan de rivier de Vecht in Muiden en Weesp. Middenin de Diemerscheg ligt het Diemerbos. Voor veel mensen is de Diemerscheg dé groene long van het gebied. 

Groen
De gemeenten Weesp, Amsterdam, Diemen en Gooise Meren, waarin de Diemerscheg ligt, denken met diverse partijen na over de toekomst van het groengebied. Het uitgangspunt is dat de Diemerscheg groen moet blijven.

Balans
Vlakbij de Diemerscheg worden in de komende jaren veel huizen gebouwd. De behoefte aan hernieuwbare energie neemt toe en er moet meer regenwater worden vastgehouden in het gebied.

Aan de andere kant is de natuur hier bijzonder: zo komen hier ringslangen en zeldzame heidekikkers voor. Het wordt dus niet alleen drukker in de Diemerscheg, ook de functies van het groen veranderen. Hier moet een balans in worden gevonden.

Enquête
Samen met Staatsbosbeheer hebben de gemeenten in de Stuurgroep Diemerscheg ideeën opgesteld voor de ontwikkeling van het groen en de recreatie.

Iedereen kan tot half maart via een online enquête reageren op deze ideeën. De enquête is te vinden op de website: www.amsterdam.nl/Diemerscheg.

Dit najaar wordt er een strategie opgesteld voor de toekomst van het groengebied.

Meer berichten