Foto: Provincie Noord-Holland

Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

  Natuur en Milieu

NAARDEN - Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van twee nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen.

Afgelopen zomer zijn tijdens de grootschalige werkzaamheden door Prorail aan het spoortraject Naarden-Bussum negen faunapassages aangelegd. Twee daarvan zijn specifiek in opdracht van de provincie Noord-Holland voor dit project ontworpen door advies- en ingenieursbureau Movares. De door hen ontwikkelde dwarsligger faunapassage is een doorgang gelegen tussen twee spoorbielzen, waardoor kleine dieren direct onder het spoor kunnen oversteken.

Om te kunnen meten of deze holle dwarsligger wel of niet functioneel is als faunapassage, is een tweejarig monitoringsplan opgesteld door de provincie en ProRail. Het daadwerkelijk gebruik door dieren is dus al binnen twee maanden te zien op de eerste foto’s die gemaakt zijn met camera’s aan weerszijden van één van de twee dwarsliggers.

Eén van de onderzoeksmethoden bestaat uit het plaatsen van cameravallen die om de vijf minuten een foto en een infraroodfoto maken op basis van beweging. Dankzij de lichtdoorlatendheid van de dwarsligger is de gewenningsperiode voor dieren die het spoor willen passeren mogelijk kort geweest.

In natuurgebied Naardermeer van Natuurmonumenten vormde het spoor tussen Naarden en Weesp een onneembare hindernis voor kleine dieren. Dieren die zich over de grond voortbewegen konden niet zonder groot levensgevaar van de ene naar de andere kant. Door de aanleg van negen faunapassages, waaronder de twee dwarsliggers, is het leefgebied van onder andere otters, heikikkers en ringslangen vele malen groter.


Meer berichten