De grond wordt indien nodig gesaneerd.
De grond wordt indien nodig gesaneerd. (Foto: Provincie Noord-Holland)

Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van vier grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren. Het gaat om locaties op de Olmenlaan en Brinklaan in Bussum, de Jan ter Gouwweg en vlakbij het Koningin Wilhelminaplein in Naarden.

De locatie op de Jan ter Gouwweg is momenteel in gebruik als speeltuin. Vroeger stond hier de Chemicafabriek. De gemeente wil het gebied herontwikkelen voor woningbouw.

Verleden
De gemeente Gooise Meren en de provincie betalen samen een bedrag van totaal € 483.750,-. De provincie betaalt mee, omdat de gemeente niet volledig aansprakelijk is. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten in het verleden.

De provincie Noord-Holland en gemeente Gooise Meren hebben een overeenkomst getekend, waarin de afspraken over afkoop van de grondwaterverontreinigingen zijn opgenomen.

Afkoop
De afkoop houdt in dat de gemeente een bedrag betaalt in ruil waarvoor de provincie de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid voor het verontreinigde grondwater overneemt.

Indien nodig worden aanvullende saneringsmaatregelen genomen om risico's voor de gezondheid en/of het milieu te voorkomen.

Meer berichten