GAD benadert bewoners voor klanttevredenheidsonderzoek

  Natuur en Milieu

REGIO - Het kan gebeuren dat je de komende week een enquête in de brievenbus krijgt van de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD). De afvalverwerker houdt een klanttevredenheidsonderzoek. 

Het onderzoek gebeurt steekproefsgewijs onder bewoners van de hele regio. 

Met de enquête worden inwoners gevraagd een cijfer te geven over de dienstverlening van de GAD. Aan de hand van de resultaten wordt weer gekeken hoe de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd kan worden. De resultaten van de enquête worden volgende maand bekend gemaakt. 

Meer berichten