De burgemeester met Patrick Poelmann en zijn vrouw.
De burgemeester met Patrick Poelmann en zijn vrouw. (Foto: Aschwin Snel)

Dijkgraaf Poelmann is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  Mensen

NAARDEN - Dijkgraaf Patrick Poelmann uit Naarden is vrijdag door burgemeester Han ter Heegde verrast met een koninklijke onderscheiding. Omdat Poelmann al sinds 2003 Lid in de Orde van Oranje-Nassau was, werd hij nu 'gepromoveerd' tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De bestuurder kreeg zijn onderscheiding tijdens zijn afscheid als dijkgraaf bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten, waar hij 12 jaar de functie van dijkgraaf bekleedde. In zijn toespraak wees burgemeester Ter Heegde op het bijzondere talent van de heer Poelmann om partijen die uiteenlopende belangen hebben bij elkaar te brengen: "U bent een bekwame bruggenbouwer en dat wordt alom onderkend en gewaardeerd."

Nevenfuncties
De koninklijke onderscheiding kreeg hij echter vooral voor al zijn nevenfuncties die veelal te maken hebben met het thema 'Water'. Denk aan zijn betrokkenheid bij het Nationale Deltaprogramma en zijn inzet voor het Nederlands Watermuseum. Het is extra werk waar Poelmann zich graag voor heeft ingezet.

Niet verwacht
"Deze onderscheiding had ik totaal niet verwacht natuurlijk", reageert hij daags na zijn pensionering. "Zoiets wordt altijd in het diepste geheim voorbereid. En ik kan het weten, want ik heb in mijn leven nogal wat lintjes aangevraagd. Ik ben er in ieder geval heel trots op."

Iets erbij doen
Poelmann blijkt een man te zijn die graag naast zijn betaalde baan zijn kennis inzet voor de samenleving. "Ik heb het gewoon nodig om er naast mijn werk nog iets bij te doen." Het zal dus nog een hele omschakeling voor hem worden na 43 jaar fulltime werken. "Nee, deze Ridder gaat niet alleen maar thuis zitten", grapt hij.

Inzet
Poelmann somt een hele lijst op van clubjes waar hij zich hard voor gaat maken: van een commissarisfunctie voor de TSO (vaarboot naar Texel) tot het aanpakken van de verstoorde communicatie rondom de Oostvaardersplassen en van het keurmerk van stranden en jachthavens tot het comité van aanbevelingen voor de Huizer Havendag. "Ik ben snel enthousiast en mij is dan ook wel geadviseerd om selectief te zijn met het werk dat ik aanneem."

Meer berichten