Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Maatregelen GAD op afvalstations: 'We leven tussen hoop en vrees'

  Coronavirus

NAARDEN - De GAD neemt voor zaterdag extra maatregelen om de drukte van de afgelopen dagen op de vier afvalstations in 't Gooi en de Vechtstreek - en dan met name die van vorige week zaterdag - te beperken. 

Er mogen minder auto's de terreinen op en GAD-medewerkers dragen hesjes waarop staat dat mensen afstand van elkaar moeten houden. Verder is de nieuwe 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' van kracht. Daarin staat dat er gehandhaafd wordt op het in acht nemen van 1,5 meter afstand en het samenscholingsverbod. 

Dit geldt dus ook voor op de scheidingsstations van de GAD en in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij ondergrondse of bovengrondse afvalvoorzieningen. In de Noodverordening COVID -19 is ook opgenomen dat BOA’s en de Toezichthouder van team Toezicht en Handhaving van de GAD hierop mogen handhaven.

Grote vraag is nu hoe druk het zaterdag wordt op de verschillende afvalstations. "We leven tussen hoop en vrees", vertelt een woordvoerder van de regionale afvaldienst. De afgelopen weken stonden er met enige regelmaat lange files voor de afvalstations met automobilisten die massaal hun thuisafval dumpten. Dat ze soms een half uur moesten wachten, namen ze met de koop toe. Thuis hadden zij toch niets te doen, meenden sommigen. 

De GAD zag ook dat de mensen alle tijd hebben. Een oproep om een bezoek aan het afvalstation uit te stellen en alleen te komen als het echt niet anders kon, had weinig effect. "Met vlagen is het heel druk en soms weer rustiger", zegt een woordvoerder. "Al met al zijn we er niet zo blij mee. We hopen ook dat het morgen niet zo erg zal worden als afgelopen zaterdag. We willen juist voorkomen dat het virus kans ziet zich te verspreiden."

Meer berichten