Afscheid van burgemeester Joyce Sylvester

NAARDEN - Op GooiTV gaf Joyce Sylvester, aftredend waarnemend burgemeester van Naarden een afscheidsinterview. Vanuit het Naarder stadhuis blikte ze in het programma 'In Derde Termijn' met Ruud Bochardt terug op haar tijd als eerste burger van Naarden en vertelde ze wat ze kan toevoegen in haar nieuwe baan als substituut Nationale ombudsman.

Hoe typeert u uw eigen burgemeestersstijl?
"Ik krijg terug dat ik echt een opbouwer ben. Gemeenten hebben verschillende fasen. Ik ben meer op mijn kracht in een gemeente waar iets moet gebeuren. Waar schouders onder een opdracht gezet moeten worden. Ik ben ook niet voor niets waarnemend burgemeester geweest in Anna Paulowna dat ook in een fusie opging. Naarden gaat ook op in een fusie, alleen heeft het hier wel wat langer geduurd, moet ik zeggen."

Wat vond u voor uzelf het mooiste moment in Naarden als plaatsvervangend burgemeester?
"Er waren zo veel mooie momenten. En of het het mooiste moment was weet ik niet, maar ik ging een keer op bezoek bij een mevrouw die 102 was. Ze deed zelf de deur open en zei: Burgemeester, wat leuk dat u er bent. Gaat u zitten, ik heb nog zo veel plannen. Ik luisterde naar haar en ik bedacht me dat het mooi is dat iemand ondanks zijn of haar hoge leeftijd nog zo veel plannen heeft. Ik heb er anderhalf uur gezeten en ging moe weg. Zij ging fris en fruitig verder. Heel bijzonder was dat."

Naarden gaat fuseren tot Gooise Meren. U bent daar warm voorstander van geweest. Waarom is de fusie zo belangrijk?
"Er is onlangs weer een rapport verschenen van het openbaar bestuur. Het laatste rapport geeft aan dat er zo'n democratisch tekort is dat de kleine gemeenten afhankelijk zijn van samenwerkingsverbanden. Daarmee hebben eigen raadsleden eigenlijk weinig te zeggen en die situatie is eigenlijk ook al jaren in Naarden aan de orde. Dat is de reden dat ik samen met de raad en het college aan de bel heb getrokken. Met: hef toch alle kleine gemeenten in Nederland op. Een wat provocerende kop. Maar juist om die problematiek aan de kaak te stellen."

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten