Bewoners Jan ter Gouwweg schrikken van bouwplannen op speelveldje

NAARDEN - Bewoners van de Jan ter Gouwweg zijn zich wezenloos geschrokken. Als een duveltje uit een doosje lijkt er ineens sprake te zijn van het ontwikkelen van 36 woningen op het speelveldje aan de Jan ter Gouwweg. Er is grote onrust ontstaan, en de buurt heeft een spandoek opgehangen.

Eén van de bewoners noemt de plannen van de gemeente Gooise Meren en de projectontwikkeling 'onduidelijk'. Ook spreekt hij van dubieuze besluitvorming, en is er al helemaal geen sprake van burgerparticipatie. "Het speelveld kent een groot sociaal karakter voor de buurt waar jeugd van diverse leeftijden kunnen spelen en samenkomen. Tevens is er in de wijk (na start ontwikkeling Stork-gronden) geen ander speelterrein beschikbaar. De zorg zit tevens in de gewenste hoeveelheid van 36 woningen. Dit aantal oefent een enorme druk op de wijk en de toenemende verkeersdruk."

Politieke vragen

De fractie van Goois Democratisch Platform (GDP) zag deze ontwikkeling ook niet aankomen en is geschrokken van de gang van zaken. Fractievoorzitter Jelmer Kruyt: "Het college heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar lijkt dat nu zélf te zijn vergeten toe te passen. Omwonenden zitten daarom terecht met veel vragen. Wat is hun inbreng nog? Wat zijn de implicaties voor de verkeersveiligheid? En heeft de gemeente nagedacht over een alternatieve speellocatie, nu de laatste overgebleven plek in de wijk voor de kinderen en de jeugd dreigt te verdwijnen?"

Om deze eerste vragen beantwoord te krijgen, heeft GDP een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld. "Daarnaast zullen wij ons kritisch opstellen bij de beeldvormende behandeling van het plan, aankomende woensdag. Wij vinden het heel belangrijk dat omwonenden serieus betrokken worden bij ontwikkelingen die van grote invloed zijn op hun directe woon- en leefomgeving. Als dat nu niet blijkt te zijn gebeurd, dan zal de gemeente daar als het aan onze fractie ligt alsnog ruimte voor moeten bieden."

Communicatie

Woordvoerder VVD-fractie is Mark Marshall reageert: "De VVD is verheugd dat er weer wat woningen beschikbaar komen en is vooral blij met de keuze voor een relatief groot deel middel-dure huur. Daar is een groot tekort. Tegelijkertijd heeft de VVD-fractie wel vragen - afgelopen vrijdag ingediend - over de communicatie met omwonenden en ook over de speelvoorzieningen in de buurt. De woonbestemming op het terrein is bekend, maar er is ook behoefte aan voldoende speelgelegenheid. Het is een kinderrijke buurt. We wacht nu eerst verdere informatie af uit het beeldvormend gesprek van komende woensdag."

Meer berichten