Govers maakt zich druk over toename van parkeerdruk als het bastion in gebruik genomen wordt.
Govers maakt zich druk over toename van parkeerdruk als het bastion in gebruik genomen wordt. (Foto: © Bob Awick )

Omwonenden maken bezwaar tegen plannen Bastion Oranje

NAARDEN - Er zou al interesse zijn voor het huren van kantoorruimte en werkplekken in Bastion Oranje, maar omwonenden willen niet dat de gemeente zomaar toestemming geeft aan de eigenaar van de Vestingwerken, Monumentenbezit. De omwonenden vinden dat er eerst een parkeervisie moet komen.

Monumentenbezit kwam drie jaar geleden al met plannen voor de gebouwen G en H van Bastion Oranje. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig. Omwonenden, verenigd in de Vereniging Bewoners Omgeving Bastion Oranje (Bobo) hebben hiertegen bezwaar gemaakt. 

Vage plannen
Volgens Hans Govers, secretaris van de club, zijn ze er niet op tegen dat er iets gebeurt, maar zijn de plannen gewoon te vaag. Ze zijn bang dat het uiteindelijk allemaal groter van opzet wordt dan in de plannen - 35 werkplekken en 15 parkeerplekken - wordt voorgespiegeld. Ze maken zich daarbij zorgen over het extra aantal auto's en toename van parkeerdruk. De Bobo wil dat de gemeente eerst met een parkeervisie komt. Zelf zien ze graag parkeervergunningen voor de omliggende straten zoals de Gansoordstraat.

Commotie
Jeroen van der Werf van Monumentenbezit snapt alle commotie niet zo. "We hebben in alle gesprekken aangegeven dat de monumentaliteit niet aangetast wordt en van een groot kantorenpark is geen sprake. Welke herontwikkeling er ook zal plaatsvinden, het zal gedaan worden in het gebouw zoals het nu is. We hanteren de parkeernormen zoals vastgesteld. Jammer dat de discussie hierover de vergunningsverlening van onze plannen frustreert. Wij voldoen ruimschoots aan de norm. Deze ontwikkeling staat los van die algemene parkeerdiscussie. De gebouwen staan nu al meer dan 10 jaar leeg. Dat brengt verval met zich mee. Onze hoofddoelstelling is het behoud van het erfgoed door de gebouwen een nieuwe bestemming te geven."

Meer berichten