Foto: Pixabay

Wethouder opgelucht dat begroting rond is

GOOISE MEREN - Wethouder Geert-Jan Hendriks is opgelucht dat de begroting rond is. "We moesten uit de verwachte min komen en in de plus raken. Ik ben blij dat dat is gelukt en dat we onze college-ambities kunnen waarmaken." Uit de begroting blijkt dat de ozb met de inflatie meestijgt, gemiddeld 57 euro.

"Het positieve resultaat ontstaat doordat we een iets hogere uitkering vanuit het gemeentefonds hebben gekregen. En we hebben een aantal projecten vooruitgeschoven, zodat ze niet nu al in de portemonnee te voelen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tijdelijke huisvesting bij de verbouw van twee middelbare scholen."

Investeringen
Extra geld gaat naar groen, aanleg snelfietspaden en het verkeersexamen voor groep 8, een taak die we hebben overgenomen van de politie. Het blijft belangrijk dat we kijken naar het meerjarenbeeld en dat we de focus behouden."

Ambities
"Er zullen altijd wensen blijven voor meer investeringen, maar we hoeven geen harde keuzes te maken. We kunnen onze ambities als college waarmaken. Ik ben heel blij dat we in vergelijking met eerdere signalen van dit jaar toch een sluitende begroting kunnen aanbieden."

Wie de begroting zelf wil bekijken kan daarvoor terecht op een speciale website.

Meer berichten