Foto: Bob Awick

Koninklijke erepenning voor Kindertuinen Bussum

BUSSUM - De burgemeester op bezoek, de jaarlijkse Pompoenendag en een Koninklijke Erepenning. De Stichting Kindertuinen Bussum vierde afgelopen zaterdag haar 100-jarig bestaan. Het bestuur, bestaande uit Paul Koster, Huib Steenbergen en Anneke Bos, nam de onderscheiding in ontvangst.

De tuintjes liggen aan 't Mouwtje in Bussum en werden honderd jaar geleden opgericht door enkele notabelen. Die hadden bedacht dat tuintjes kinderen tot betere mensen zouden maken. Ze bemoeiden zich ook intensief met het reilen en zeilen en daarnaast zorgden de aangestelde tuinleiders ervoor dat de kinderen wisten wat ze moesten doen.

Duurzaamheid
Inmiddels is er wel het een en ander veranderd. Duurzaamheid deed haar intrede. De aandacht ligt nu vooral op gezondheid en aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel.

Wat in die honderd jaar niet is veranderd is het plezier dat de vrijwilligers en kinderen beleven aan het wroeten in de aarde en het trotse gevoel als er geoogst kan worden. Bij de Kindertuinen zijn 37 vrijwilligers actief. Sommigen van hen zijn al tientallen jaren bij de Kindertuinen betrokken.

Meer berichten