Foto: Jessica de Jong

Hoeveel sociale woningen komen er op de Bredius in Muiden?

MUIDEN - Dat er sociale woningbouw op De Bredius komt is zeker. Een groot deel van de gemeenteraad wil hier zelfs meer dan 90 woningen laten bouwen: het aantal dat het college voorstelde en waarvoor ook draagvlak is in Muiden. De Stadsraad Muiden vindt die 90 woningen prima, maar meer woningen niet. De vrees is dat het plan dan te groot wordt. "Het moet wel binnen de Muidermaat blijven", aldus de Stadsraad.

Binnen de gemeenteraad wordt nu gewerkt aan een aantal varianten, waarvan er een met de voorgestelde 90 en een met 140 woningen. In mei stemt de gemeenteraad.

Ideale mix
Volgens Jens Duyts, fractievoorzitter VVD, wordt gekeken of door wijzigingen in het voorgestelde plan aan te brengen het aantal woningen enigszins vergroot kan worden. Zonder dat het te massaal wordt. "Je kunt bijvoorbeeld een aantal woningen toevoegen voor senioren en starters, waarbij de te bebouwen oppervlakte gelijk blijft." Op zoek naar de ideale mix dus. "Veel groter dan nu in het plan staat, moet je het niet maken." Hij kan zich de zorgen van de omwonenden wel voorstellen.

Kind van de rekening
Volgens De Stadsraad wordt Muiden namelijk het kind van de rekening. Hier worden namelijk nu als compensatie huurwoningen gerealiseerd omdat op veel andere plekken in de gemeente de norm van 30% sociaal bouwen niet wordt gehaald. "Er zijn gesprekken tussen gemeente en omwonenden geweest en uiteindelijk heeft het college een plan voorgelegd aan de raad. Daarin stond het aantal van 90 woningen, met een mix van koopwoningen en sociale huur. Voor dat plan was draagvlak bij de inwoners", aldus de Stadsraad.

Zorgvuldigheid
Nu er in de raad aangestuurd wordt op de bouw van meer woningen, maken ze zich zorgen. De Stadsraad pleit in een brief aan de raadsleden voor maximaal 90 woningen. "De beoogde woningbouwlocatie ligt op een gevoelige plek langs de historische Muidertrekvaart, waarvan het Kruitpad aan de overzijde aangewezen is als gemeentelijk monument en belangwekkend cultuurlandschap. Je moet hier zorgvuldig mee omgaan." Meer woningen betekent ook meer parkeerplekken en dat betekent volgens hen dat je de openbare ruimte die er nog is, moet gebruiken voor parkeren.

Bouw voor jongeren en ouderen
Die zorgen deelt Erik Pieter Vlaanderen niet. Hij ziet dit juist als een uitgelezen kans ter compensatie voor het naastgelegen nieuwbouwproject van De Krijgsman waar geen enkele sociale woning wordt gebouwd. Vlaanderen is raadslid namens GDP en in het dagelijks leven makelaar in Muiderberg. "Bouw appartementen in plaats van de voorgestelde eengezinswoningen. Een appartement neemt minder ruimte in en de grootste doelgroep is senioren en jongeren. Die willen geen eengezinswoning van 150 vierkante meter. Ze willen gewoon een betaalbare woning."

Stapelen
"In theorie kan je op deze groenstrook zo'n 140 gestapelde woningen kwijt, binnen het gestelde bouwvolume. Ook is dan het parkeerprobleem bijna opgelost omdat de norm bij appartementen naar beneden gaat. Extra auto's zouden bij de sporthal geparkeerd kunnen worden."

De Bredius is de strook braakliggend terrein richting de Maxis.

 

 

Meer berichten