Het boek is het eerste deel van een serie, die de komende jaren verschijnt over families die na de aanleg van de spoorlijn in deze contreien neerstreken. Met ‘plaatjes en praatjes’ behandelt dit deel het wel en wee van veertien families die in Bussum hebben gewoond en gewerkt. 

Nico Guns, zelf opgegroeid op de Laarderweg in Bussum, schreef dit boek met behulp van familie en kennissen. Via hen zijn weer andere families benaderd, variërend van middenstandsfamilies tot beroemde familienamen als Dreesmann.