Versa Welzijn bedacht het project tijdens de eerste maanden van de corona. “We hoorden en zagen namelijk dat sommige ouders zich helemaal niet prettig voelden in de onderwijsrol waarin ze tegen wil en dank terechtkwamen”, legt Nicole Wendt van Versa Welzijn uit, “ze begrepen de systemen niet waarmee werd gewerkt of liepen vast op de leerstof. Zeker ouders met een taalachterstand hebben moeite o...