“De parallel gelegen straten, waaronder de Kol. Verveerstraat, zijn uitgerust met meerdere drempels, terwijl de Ten Boschstraat het moet doen met slechts één drempel”, zegt PvdA-fractievoorzitter Rolien Bekkema verontwaardigd.

“Alhoewel het bord bij de ingang van de straat laat zien dat het een woonerf betreft, voldoet de straat niet aan de eisen/randvoorwaarden om de snelheid (verplicht) te verlagen tot 15 km/u. Sterker nog, meerdere inwoners van de straat geven aan dat er vaak hard gereden wordt (minimaal 40-50 km/u) en dat veiligheid van henzelf maar vooral de jonge, spelende kinderen in gevaar brengt.” Bewoners d...