Volgens het OLMR is het juridische traject niet naar behoren verlopen. ‘Wij hebben niet ingestemd met de fusieplannen. Toch is Petra Laseur, bestuurder bij SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi), niet naar de geschillencommissie gegaan maar heeft ze de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Vitus Mavo, het Vitus College en het Willem de Zwijger) ve...