In het artikel van het NRC op 15 oktober jl. wordt gesuggereerd dat verschillende gemeenten in afstemming met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opdracht zouden hebben gegeven om undercover-onderzoek te doen in moskeeën. Dat nieuws leidde tot een golf van verontwaardiging en vragen bij Tweede Kamerleden, want de NCTV adviseerde de gemeenten positief, terwijl de ...