Dat komt door het achterwege blijven van noodzakelijke adviezen en de trage afhandeling aan de kant van de gemeente, meldt hij. En dat terwijl de De Tweemaster-schoolleiding conform het uitdrukkelijke advies van de ambtenaar van de gemeente Gooise Meren een half jaar van tevoren - de doorlooptijd voor het afgeven van een vergunning - de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. “Hoe is dit dan mog...