Dit bericht komt op de dag dat wij vanmorgen vroeg publiceerden over de opgestapte Oudercommissie op ‘t Willem. Deze ouders zijn het namelijk niet eens met de vernieuwing die de schoolleiding wil doorvoeren.

“We hebben diverse aspecten (maatschappelijk invloed, visie college, huisvesting en dergelijke) overwogen en zien op basis daarvan vooral kansen als gevolg van de fusie”, aldus het college. “Zo heeft de fusie als effect dat de keuzevrijheid wordt vergroot, er ontstaan door de brede scholengemeenschap meer mogelijkheden om door te stromen binnen de eigen school en er is een nieuw onderwijscon...