Deze uitspraak van de Raad zorgt wel voor een juridisch vreemde situatie. “De bouwvergunning is leidend”, zegt woordvoerder Pieter Bas Beekman van de Raad. “Wat je vergund hebt gekregen, mag je uitvoeren.”

Blunder

Met de uitspraak wordt wel duidelijk dat de gemeenteraad van Gooise Meren heeft geblunderd. “De (gemeente)raad had moeten nagaan of de geluidbelasting die een gevolg is van de toepassing van warmtepompen voor het appartementsgebouw in overeenstemming is met een goed woon- en leefklimaat”, oordeelt de Raad van State. Dat heeft de gemeenteraad niet goed gedaan.