Het bestaan van een kerk wijst op een nederzetting. De 28 meter hoge toren is ongeveer in 1100 gebouwd. Bij de aanval van de Waterlanders en de Kennmers in 1204 werden de (houten) huizen in Muiden geplunderd en in brand gestoken, maar de tufstenen toren stond er blijkbaar ver genoeg vandaan om gespaard te blijven.

De toren

De toren stond oorspronkelijk aan drie zijden vrij met erachter een schip en koor van tufsteen. De toren is interessant vanwege de gekanteelde torentrans en romaanse ingang. De kantelen behoren tot het oorspronkelijke bouwwerk. Aan de voet van de westzijde van de toren zit een romaanse boog. Tot 1925 was deze afgedekt met metselwerk en klimop.