Er werden nieuwe scholen en kostscholen opgericht, die naast lager onderwijs soms ULO (uitgebreid lager onderwijs) of huishoudonderwijs boden. Maar er moesten ook scholen komen die toegang gaven tot hoger onderwijs: HBS (hogere burgerschool) en gymnasium. Met het diploma van deze scholen kon je naar de universiteit en hogeschool.

Beide scholen trokken veel leerlingen uit Bussum

In 1911 werd de Gooische HBS (thans het Goois Lyceum) aan de Vossiuslaan opgericht. Negen jaar later volgde het Christelijk Lyceum (thans het Willem de Zwijger college) aan de ‘s-Gravelandseweg. Beide scholen trokken veel leerlingen uit Bussum en omgeving, maar in de toenmalige verzuilde samenleving gingen de katholieke leerlingen doorgaans niet naar deze scholen. Zij bezochten liever de R.K. H...