Hij gebruikte donkere, ietwat depressieve kleuren, strak op het doek. Zijn werk werd niet altijd begrepen. Het schrikte de mensen af. Maar in Japan, waar Van Fastenhout sinds het einde van de jaren 80 exposeerde, werd zijn werk wél gewaardeerd. Het merendeel van zijn schilderijen verkocht hij daar. In Japan wordt zijn werken omschreven met het woord ‘Shibui’ , een begrip dat staat voor een eenv...