Klap op plannen Keverdijk

  Buurt / wijk

NAARDEN - De buurt heeft er lang op moeten wachten, maar volgende week wordt het Centrumplan Keverdijk gepresenteerd. Wethouder Boland is verheugd te melden dat de financiële risico's gedekt zijn en dat er een exploitant is gevonden. Als alles meezit kan in de herfst van 2018 worden begonnen met de bouw.

Het oorspronkelijke plan stamt uit 2015. Het nu 'geoptimaliseerd' plan omvat de bouw van woningen, een nieuw multifunctioneel centrum, een nieuwe moskee en de herinrichting van het groene speelveld. Omwonenden worden nog betrokken bij de invulling van de openbare ruimte.

Woningen
Dudok Wonen gaat de woningen realiseren. Het gaat om 21 woningen en 36 appartementen.

Wijkgebouw
Nieuw is dat een marktpartij het multifunctionele gebouw gaat ontwikkelen, realiseren en exploiteren. De keuze is gevallen op een ontwikkelaar die ervaring heeft met gezondheidscentra. In het pand kunnen de huidige gebruikers zoals de huisarts, tandarts, en wijkpost Scan en de Schakel blijven. Er wordt gezocht naar aanvullende huurders.

Bijeenkomst
De gemeente houdt een buurtbijeenkomst op 16 november om de plannen te presenteren. De buurt wordt intensief betrokken bij de plannen voor herinrichting van het speelveld en de openbare ruimte.

Meer berichten