Vooralsnog geen parkeerverbod Ruijsdaelplein

  Buurt / wijk

NAARDEN - Er komt voorlopig geen parkeerverbod op het Ruijsdaelplein ter hoogte van de Utrechtse Poort en de Gele Loods. De gemeenteraad besprak gisteren het voorstel van raadslid Jelmer Kruyt om hier een parkeerverbod in te voeren, maar de motie haalde het niet. Wethouder Van Meerten wil het parkeren integraal bekijken als onderdeel van een parkeervisie voor de hele vesting en niet als los onderdeel.

Kruyt had via een facebook-poll achterhaald dat veel Naarders voor een parkeerverbod zijn. "Uit de poll blijkt dat 94% tegen parkeren is voor de Utrechtse Poort en 74% is tegen parkeren langs de Gele Loods. Er hebben circa 150 inwoners deelgenomen aan deze poll." De huidige situatie zou nu onveilig zijn en het aanzien van de Vesting aantasten. Bovendien zou een verbod volgens Kruyt een mooie afronding zijn van het herinrichten van het plein waar hij persoonlijk erg bij betrokken was. 

Ander moment
De wethouder vond dat het parkeerverbod niets te maken had met de herinrichting van het plein. Wel wil ze de zaak onderzoeken, maar dan wel op een ander moment. "Als we nu een verbod instellen, krijg je met name een verplaatsing van het probleem."

Onderzoek
"We werken nu aan het harmoniseren van het parkeerbeleid in alle kernen van Gooise Meren. Daarna kijken we in 2018 naar het parkeren in de Vesting. Daar willen we goed onderzoek naar doen. De meting naar de parkeerdruk maakt daar onderdeel van uit. Op dit moment worden veel plekken ingenomen door ambtenaren van de gemeente en door het bedrijf van Linda de Mol dat uit haar jasje groeit." 

De PvdA kwam nog met het idee om op het Ruijsdaelplein het parkeren overdag te verbieden, maar ook daar was geen meerderheid voor te vinden.

Meer berichten