Kruyt wil parkeerverbod Utrechtse Poort en Gele Loods

  Buurt / wijk

NAARDEN - Als het aan raadslid Jelmer Kruyt ligt, dan komt er een parkeerverbod bij de Utrechtse Poort en de Gele Loods. "Inwoners geven aan dat ze het zonde vinden dat het plein als parkeerplaats wordt gebruikt." Hij baseert zich op een zelf uitgevoerde enquête. Kruyt wil zijn bevindingen en het onderwerp volgende week bespreken in de gemeenteraad.

Kruyt is al langere tijd betrokken geweest bij de herinrichting van het Ruijsdaelplein. Samen met Marleen Sanderse, toen nog raadslid en nu wethouder, initieerde hij een burgerparticipatietraject. Omdat hij zo betrokken is geweest, weten de Naarders hem goed te vinden.

Niet te rijmen
Hij hoorde over de parkeeroverlast en besprak dit met het college. "Ze gaf aan dat hierover op basis van haar eigen evaluatie geen eenduidig beeld bestaat. Dus er wordt niks veranderd. Omdat ik dit niet kon rijmen met de signalen die ik zelf kreeg, heb ik een Facebookpoll opgezet en daaruit blijkt heel duidelijk hoe inwoners hierover denken: 94% is tegen parkeren voor de Utrechtse Poort en 74% is tegen parkeren langs de Gele Loods. Er hebben circa 150 inwoners deelgenomen aan deze poll. Daarnaast heb ik de uitslagen van de enquête van het college ingezien en ook daar zie je duidelijk dat hier een verbeterpunt ligt."

Heroverwegen
Kruyt wil dat het college de parkeersituatie op het plein heroverweegt. "Het parkeren heeft een negatieve invloed op de uitstraling van de Vesting. Ook de verkeersveiligheid neemt af, doordat het plein onoverzichtelijk is voor voetgangers en fietsers en de doorgang langs de Gele Loods te smal wordt."

Hij denkt wel aan een ontheffing op piekmomenten zoals bijvoorbeeld de weekmarkt of de sinterklaasintocht om grote parkeeroverlast tegen te gaan.

Meer berichten