Impressie van de nieuwe woonwijk Crailo.
Impressie van de nieuwe woonwijk Crailo. Foto: Projectbureau | GEM Crailo B.V.

Drie gemeenteraden unaniem akkoord met bestemmingsplan buurtschap Crailo

Buurt / wijk

BUSSUM - Een historische stap is gezet. Dat stellen de betrokkenen nu de drie gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem hebben vastgesteld. 

Hoewel het om een gezamenlijk plan gaat voor het hele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen bestemmingsplan met daarbij de milieueffect rapportage en het beeldkwaliteitplan vastgesteld. Deze bestemmingsplannen zijn nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Het gaat dan om de realisatie van 590 woningen en circa vijf hectare bedrijvigheid. 

De bestemmingsplannen bevatten naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies bij de verschillende bestemmingen op de kaart mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca en voorzieningen. Daarnaast laat het ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen. 

Moties en amendementen 
De drie gemeenteraden hebben een vijftal gelijkluidende moties aangenomen. De onderwerpen van deze moties zijn de verdeling sociale huurwoningen (evenwichtige mix voor kleine huishoudens en gezinnen), aanvullend onderzoek naar de definitieve hoogte van de ecowal, beperken schadelijke houtrook, controle op groen in kavelpaspoorten en het borgen van duurzame doelgroepen (met name middenduur).  

De raad van Gooise Meren nam daarnaast nog een drietal amendementen aan. Deze gaan over het maximaliseren van het aantal wooneenheden, vastleggen balans wonen-werken en het vergroten van de bufferzone Anne Franklaan / Roodborstlaan, inclusief begrenzing ondergeschikte bouwdelen. 

Buurtschap
Nu de bestemmingsplannen zijn vastgesteld is er een grote stap gezet om de verdere ontwikkeling van het buurtschap mogelijk te maken. Zo komen er in het nieuwe buurtschap Crailo 590 woningen, waarvan een derde sociale woningen worden. De andere aantallen vallen voor een deel in het middensegment (27 procent) en in het dure segment (40 procent). De helft van het gebied (54 procent) wordt bestaande en nieuwe natuur. 

Er is daarnaast ook vijf hectare terrein beschikbaar voor bedrijven. “Door elementen als biodiversiteit, het energiepositief ontwikkelen van het gebied, een eigen mobiliteitsconcept, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ecowal maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar, waar de drie betrokken gemeenteraden om hebben gevraagd”, aldus een trotse projectdirecteur Jan Nieuwenhuizen. 

Uit de krant

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Alice (34) verruilt geboortestad Amsterdam voor Naarden: hoe is dat? Aarden in Naarden: Komt dit nog goed en rennen voor het GAD? Mensen 4 aug, 15:00
Logo
Afbeelding
Derkan Atakan en John ter Riet verruilden Amsterdam voor herenhuis in Bussum ‘Gooise Mannen’ zetten interieur-wereld op zijn kop Mensen 4 aug, 13:00
Afbeelding
Ontmanteling Tergooi blijkt toch niet duurzamer te zijn dan transformatie Politiek 4 aug, 11:00
Logo
Afbeelding
Visboer Dirk van der Plas geliefd onder bewoners Dé haringman uit Muiden stopt na 40 jaar Mensen 3 aug, 13:00
Afbeelding
Dertiende editie van Sherrytea Toernooi is in zicht Sport 3 aug, 11:00
Logo
Afbeelding
'De kans om binnen eigen wijk te verhuizen naar meer passende woning' Hilversum denkt serieus na over verdichting in Hilversumse Meent met kleine woningen Buurt / wijk 3 aug, 09:00
Logo
Afbeelding
Raadslid pleit voor opheffing PMD-afvalstroom Hugo Bellaart (VVD) is klaar met oranje kliko: ‘Je reinste misleiding’ Natuur en Milieu 2 aug, 16:01
Afbeelding
Mobiele (koffie) Tafel gaat op Zomertour door Muiden en Muiderberg Buurt / wijk 2 aug, 12:00
Voorproefje Naardernieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief