Afbeelding
Gemeente Gooise Meren

Monumentenstatus voor de Algemene begraafplaats Muiderberg

Algemeen

MUIDERBERG - De Algemene Begraafplaats aan de Badlaan in Muiderberg wordt een gemeentelijk monument. De gemeente Gooise Meren start hiervoor de procedure op. De begraafplaats dateert uit het einde van de 18de eeuw en is bijzonder omdat het een vroeg voorbeeld is van een ‘buitenbegraafplaats’, een begraafplaats die niet langer bij een kerk lag maar buiten de bebouwde kom. De begraafplaats wordt, bij definitieve aanwijzing, het eerste gemeentelijke monument in Muiderberg.

Het hoge gedeelte van de begraafplaats heeft vanaf circa 1794 dienst gedaan als begraafplaats van de Hersteld-Lutherse gemeente uit Amsterdam. Hier bevinden zich liggende grafstenen dicht op elkaar, waardoor dit gedeelte op een kerkvloer lijkt. In de tweede helft van de 19de eeuw is de begraafplaats uitgebreid op het lage gedeelte van het terrein richting de Badlaan. Uit voormalige moestuinen en bospercelen is hier een parkachtige aanleg ontstaan met in het midden de laan met geknotte lindebomen en slingerpaden aan weerszijden. Langs deze middenlaan bevinden zich verschillende grafkelders met grafmonumenten.

Zeldzaam

Het oudste graf op de begraafplaats is uit 1807, daarnaast zijn er veel grafmonumenten uit de 19de eeuw. Deze hebben vaak een bijzondere verschijningsvorm voorzien van beeldhouwwerken en symboliek. Op de begraafplaats liggen enkele prominente Amsterdammers begraven. Naast de hoofdingang met het hoge ijzeren hek, is links een oorspronkelijke beheerderswoning uit de 19de eeuw die nu als aula wordt gebruikt. Het gaat om een verplaatste woning uit de 18de eeuw, waarvan de zeldzame kapconstructie is behouden.

Voorbeschermd

Vanaf nu is de begraafplaats voorbeschermd. Dat betekent dat er niets aan veranderd mag worden. Belanghebbenden hebben gedurende zes weken de gelegenheid een zienswijze tegen het besluit tot voorbescherming in te dienen. Daarna neemt het college van B en W een definitief besluit. “De monumentenstatus draagt bij aan een betere bescherming van dit bijzondere erfgoed van onze gemeente”, aldus de gemeente Gooise Meren in een persbericht.

Nog steeds in gebruik

In 2016 is een visie vastgesteld over de begraafplaatsen in Gooise Meren. Daarin is opgenomen dat elke kern een begraafplaats heeft. In de afgelopen jaren zijn de uitvaartmogelijkheden op deze begraafplaats verruimd door de aanleg van kindergraven en urnengraven. De wens is om in de nabije toekomst met name meer variatie in asbestemmingen te realiseren.

Erfgoed in Gooise Meren

Het college hecht veel belang aan het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente. Het draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Een monumentenstatus voor de begraafplaats zorgt voor een betere bescherming van dit bijzondere erfgoed. Muiderberg kent al verschillende rijksmonumenten, waaronder de Joodse begraafplaats, de Kerk aan Zee en de Echomuur. De begraafplaats wordt het eerste gemeentelijke monument in Muiderberg. Het college gaat onderzoeken of meer panden of objecten in Muiderberg deze status moeten krijgen. “Dat doen we samen met inwoners en erfgoedverenigingen.”

Een overzicht van alle gemeentelijk, provinciale en rijksmonumenten tot nu toe in Gooise Meren, is te vinden op: https://gooisemeren.nl/bouwen-en-verbouwen/monumenten-overzicht/

Uit de krant

Logo
Afbeelding

Familie had daarvoor Sinterklaas gevierd

Hilversum rouwt om bij ongeval omgekomen zusjes: 'Eigenlijk zijn zij het ultieme voorbeeldgezin'

regio 4 dec., 17:04
Afbeelding

Sinterklaas en Het Ruime Sop bezoeken nieuwkomersschool De Globe

Mensen 4 dec., 16:28
Logo
Afbeelding

Wie zit er aan de knoppen?

Flinke D66-kritiek op 'collegiaal college'; 'Door fusie minstens een jaar in de uitvoer achterop geraakt'

Politiek 4 dec., 14:21
Afbeelding

'Hollandse Meesters' centraal bij jubileumconcert Toonkunst Bussum

Vereniging 4 dec., 10:43
Afbeelding

Eerste namen bekend

Suzan & Freek hoofdact bij tweede editie Stadsfestival Hilversum: 'Voor ons de perfecte headliner'

regio 4 dec., 09:23
Logo
Afbeelding

'Hartstikke blij en content'

Royale handreiking van Gooise Meren-college; Scouting Olav krijgt eenmalig subsidie van 60 mille

Vereniging 4 dec., 08:50
Afbeelding

Vandaag rond 12.00 uur NL-Alert testbericht

112 4 dec., 07:00
Afbeelding

Chaos na botsing tussen twee voertuigen op Franse Kampweg

112 3 dec., 18:26